Herhalingscursus EHBO

Zorg dat uw kennis over spoedeisende hulp up-to-date blijft zodat u de levenskans van een slachtoffer kan helpen vergroten. Doe daarom geregeld een herhalingscursus EHBO!

Waarom is een herhalingscursus EHBO nodig?

Gelukkig is de kennis over eerste hulp bij een ongeval niet elke dag nodig. Dit betekent echter ook dat de vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld reanimatie, AED en EHBO in de loop der tijd wegzakken. Is er dan een situatie waarin u een slachtoffer te hulp moet schieten, kan het zijn dat u niet al die kennis meer paraat heeft terwijl dit juist zo noodzakelijk is om snel in te kunnen grijpen. Daarom is een bijscholing EHBO van groot belang.

Voor wie is een herhalingscursus EHBO bedoeld?

Elk persoon met een EHBO-diploma of reanimatie certificaat doet er wijs aan om periodiek een herhalingscursus te volgen. Daarmee hoeft u niet te wachten tot uw diploma bijna verloopt, maar is het juist goed om al eerder te informeren naar een herhalingscursus, bijvoorbeeld vanwege nieuwe richtlijnen.

Herhalingscursus EHBO

Vaak is het zo dat protocollen op het gebied van EHBO en reanimatie snel veranderen waardoor het dus belangrijk is om de kennis tijdig op te frissen. Organisaties waar hulpverleningscursussen worden gegeven, zoals EHBO-verenigingen, adviseren dan ook om zeker één keer in de twee jaar, maar zo nodig vaker, een herhalingscursus te doen.

Geldigheid EHBO diploma

Houd er rekening mee dat uw EHBO-diploma bij een herhalingscursus nog wel geldig moet zijn, ook al is dat bijvoorbeeld nog slechts een dag. Is dit niet meer het geval, dan kan het zijn dat u opnieuw een EHBO-cursus moet volgen. Twijfelt u over de geldigheid, check dan uw EHBO-diploma. Per organisatie of vereniging kan er een verschil zijn in de geldigheidsduur van hulpverleningsdiploma’s, maar in de regel zijn deze twee jaar geldig.

Wat wordt tijdens een herhalingscursus EHBO behandeld?

Bij een opfriscursus, die ongeveer een halve dag in beslag neemt, worden opnieuw de principes van eerste hulpverlening doorgenomen via praktijkoefeningen, denk daarbij aan het oefenen op een reanimatie pop. Verder wordt ook de theorie wordt nog een keer behandeld. Ook gaat u opnieuw de stappen langs die gevolgd moeten worden in een noodsituatie. Denk aan het analyseren van de situatie die u aantreft, het beoordelen van de toestand van het slachtoffer en ingrijpen bij eventueel letsel. Na afloop van de opfriscursus wordt uw EHBO-diploma vernieuwd.

Herhalingscursus voor uw EHBO-diploma

Wil u meer weten over een herhalingscursus, check dan EHBO-koffer.nl voor informatie. Ook voor aanbieders van bijvoorbeeld een EHBO-cursus bij kinderen, of een herhalingscursus reanimatie kunt u op de website kijken.