Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht?

Wees voorbereid op een Risico Inventarisatie en Evaluatie met een BHV-koffer (Oranje Kruis gecertificeerd).

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Deze inventarisatie vormt de basis van het arbobeleid dat iedere werkgever, volgens de Arbowet, verplicht moet hebben. Het arbobeleid wordt mede bepaald door het in kaart brengen van mogelijke risico’s binnen de organisatie. Na inventarisatie van de risico’s volgt een evaluatie en een “plan van aanpak“. Samen vormen zij de RI&E. Een arbodeskundige of arbodienst moet de opgestelde RI&E toetsen en goedkeuren.

Heeft u tot 25 medewerkers in dienst (stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en flexwerkers tellen ook mee), dan is dit niet verplicht mits u gebruik hebt gemaakt van een erkende Branche RI&E (dit is de verkorte versie van een RI&E).

Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht?

Bent u een werkgever en heeft u personeel in dienst? Dan is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie wettelijk verplicht. Een risico inventarisatie en evaluatie zal dus bijvoorbeeld moeten worden uitgevoerd bij kantoren, in de horeca, bij kinderopvangen, in de bouw, etc. Deze verplichting geldt ook voor vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen.

De RI&E in de praktijk

Tijdens een risico-inventarisatie maakt u een lijst van mogelijke situaties die gevaar kunnen opleveren voor uw medewerkers of die schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid. Dit verschilt uiteraard per organisatie. Ook zijn er risico’s die nagenoeg voor iedere organisatie gelijk zijn. Het uitbreken van een brand bijvoorbeeld. Toch zal een brand bij een school heel andere gevaren opleveren en om een andere aanpak vragen dan wanneer dit zou gebeuren bij een autogarage.

In de RI&E voor uw organisatie worden de specifieke risico’s geïnventariseerd die gelden voor uw bedrijf. In het “plan van aanpak” wordt vervolgens beschreven welke stappen u hebt genomen (of gaat nemen) om de genoemde risico’s te beperken of weg te nemen.

Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht

Waar vind ik een risico inventarisatie en evaluatie checklist?

Via het internet zijn vele checklisten, stappenplannen en andere documenten te vinden die u kunnen helpen een RI&E op te stellen. Via de website van het RI&E steunpunt vindt u alle actuele informatie.

Wat gebeurt er als ik geen RI&E laat uitvoeren?

Als uw RI&E niet in orde is riskeert u een boete bij controle door de inspecteur van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Inspectie SZW).

Vorige vraag: Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Volgende vraag: Wat is een ISO norm?