Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Wees voorbereid op een RI&E met een EHBO-koffer voor Bedrijf.

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Elk bedrijf dat 5 of meer werknemers heeft, is wettelijk verplicht tot het bijhouden van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E) . Dit valt onder het Arbobeleid. Een  inspecteur controleert of bedrijven zich hieraan houden en kan boetes uitdelen aan bedrijven die de RI&E niet op orde hebben.

Risico Inventarisatie en Evaluatie in uw bedrijf

Het opmaken van de RI&E wordt voornamelijk gedaan door een preventiemedewerker (eventueel bijgestaan door andere werknemers) en bestaat uit verschillende door te lopen stappen:

  • Eerst zal er gekeken worden wat de mogelijke risico’s zijn voor het betreffende bedrijf en zullen deze geïnventariseerd worden in volgorde van belangrijkheid en prioriteit.
  • Uit deze inventarisatie zal vervolgens gestart worden met een plan van aanpak: welke maatregelen dienen genomen te worden, wie dient deze maatregelen te nemen. Het is de bedoeling dat werkgever en werknemers samen dit plan opmaken met als enige doelstelling het aantal risico’s binnen het bedrijf te verminderen.

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een goedgekeurd RI&E voor uw bedrijf

Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers dient de RI&E goedgekeurd te worden door een arbodeskundige. Deze zal nagaan of aan alle wettelijke vereisten voldaan is en of de RI&E juist en volledig is.

Opvolging is noodzakelijk

Eens de Risico Inventarisatie en Evaluatie op punt staat en goedgekeurd is, is het zaak van deze ten allen tijde up to date te houden en aan te passen indien zich veranderingen binnen het bedrijf voordoen. Indien er risico’s zouden wegvallen of bijkomen moet de RI&E vanzelfsprekend aangepast worden en dienen eventueel bijkomende maatregelen genomen te worden. Idealiter wordt iedere wijziging onmiddellijk aangepakt te worden teneinde te vermijden dat zich incidenten zouden voordoen door risico’s die niet tijdig opgenomen werden.

Verband EHBO en RI&E

Voor vrijwel alle risico’s die binnen uw bedrijf zouden kunnen voorkomen, kunnen wij u helpen aan geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, EHBO-benodigdheden en dergelijke om zo mee te helpen aan een veiligere omgeving voor u en uw medewerkers.

Vorige vraag: Wat is het Bouwbesluit?

Volgende vraag: Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht?