Inhoud EHBO-koffer in België

In het verleden werd de inhoud van de EHBO-koffers in België wettelijk bepaald door het ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) waarbij de arbeid in 3 categorieën werd verdeeld en per categorie een specifieke inhoud werd verplicht. Verbandkoffers worden in België nog heel vaak op dezelfde manier gevuld, hoewel er geen wettelijke verplichting meer bestaat om deze inhouden te handhaven.

Het is voornamelijk belangrijk dat u zorgt voor een goed gevulde EHBO-voorziening en dat u uw EHBO-koffer minimaal 1 x per half jaar controleert en aanvult. Hiervoor kunt u onze handige checklist gebruiken.

Vind de juiste EHBO-koffer voor uw branche!

De verbanddozen op EHBO-koffer.be bevatten voornamelijk dezelfde inhoud als voorheen verplicht was. Het ARAB geeft nog wel advies m.b.t. de Eerste Hulp.

In onze webshop hebben wij verschillende variaties van de inhoud van verbanddozen, bijvoorbeeld:

Verplichte samenstelling verbanddoos in België

Momenteel is dus geen vaste inhoud van verbanddozen meer verplicht. Werkgevers bepalen zelf (vaak in overleg met preventieadviseur/arbeidsgeneesheer) welke inhoud de verbanddoos moet bevatten in België. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal werknemers, het type onderneming, het risico op ongevallen, de aard van de mogelijke verwondingen.

ARAB bepaalt wel dat er de Belgische verbanddoos een basisinhoud moet bevatten die dan wordt aangevuld op basis van de uitgevoerde risico-analyse of aard van de onderneming. In ondernemingen die zijn onderverdeeld in verschillende locaties moet minstens één verbandtrommel per arbeidsplaats ter beschikking zijn.